Scheidingsbemiddeling

Dialoog

Als jullie er samen uit zijn dat jullie relatie geen toekomst meer heeft, en jullie staan voor de ingewikkelde opdracht om samen duidelijk afspraken te maken rond jullie (echt)scheiding, kan scheidingsbemiddeling jullie vooruit helpen. Hier opteert men dan om te scheiden op grond van onderlinge toestemming, wat inhoudt dat jullie samen een akkoord moeten bereiken over de verdeling van jullie goederen en over een eventuele uitkering van de ene echtgenoot aan de andere. Als er kinderen zij, moeten jullie ook bepalen hoe jullie het ouderlijk gezag zullen uitoefenen, hoe het verblijf van de kinderen en het recht op persoonlijk contact georganiseerd zal worden en welk de bijdrage zal zijn van elk van de ouders in het levensonderhoud, de opvoeding en opleiding van de kinderen. Dit behoort ook tot het domein van ouderschapsbemiddeling.

Bij scheidingbemiddeling kies je voor dialoog: samen tot een akkoord komen dat financieel en emotioneel in het belang is van alle betrokkenen. Het samen kiezen voor een oplossing maakt dat de gemaakte afspraken ook veel beter gerespecteerd worden.