Psychotherapie

Wat is psychotherapie ?

Gewoon een koppel

Psychotherapie is een vorm van begeleiding die bestaat uit gesprekken met een deskundig hulpverlener, de psychotherapeut, die wordt toegepast bij psychische klachten en relationele problemen. In de gesprekken bespreekt u met de psychotherapeut uw klachten en problemen.
Als psychotherapeut los ik geen problemen voor u op. Wel wordt er samen met u gezocht naar hoe het anders zou kunnen, wat er kan veranderen, hoe u op een andere manier met dingen kan omgaan of naar dingen kan kijken. Het kan met andere woorden gezien worden als een gezamenlijke zoektocht met als doel uw klachten en problemen op te heffen, of op zijn minst te verminderen zodat u er minder last van hebt.

U kan er voor kiezen om alleen op gesprek te komen of u kan er voor kiezen om samen met uw partner of andere gezinsleden op gesprek te komen.

Individuele therapie

Wanneer je met jezelf in de knoop ligt, wanneer je voelt dat je zo niet verder kan, wanneer je jezelf niet meer terugvindt, wanneer je je niet ok voelt in je relatie, dan worstel je met heel wat emoties van verdriet, angst, boosheid, schuldgevoelens… Je stelt je dan ook veel vragen: moet het zo verder, heb ik/ we alles geprobeerd, wat met de kinderen... ?

I'd never thought that

Vaak krijg je die knoop niet alleen ontward. Het is vaak goed dat je kan over praten met een derde, een onafhankelijk buitenstaander. De psychotherapeut helpt je dan om alles vanuit een ander standpunt te bekijken en wat beter te plaatsen. Via individuele gesprekken gaat de therapeut samen met jou op zoek naar antwoorden op vragen zoals: Hoe word ik terug wie ik diep vanbinnen ben? Wat wil ik bereiken in mijn leven en hoe zet ik die dromen om in werkelijkheid. Welke factoren in mijn leven ervaar ik als storend en hoe kan ik daar op een andere manier mee omgaan. M.a.w. waar ervaar ik in mijn leven de knopen en hoe wil ik ze ontwarren?... Eens een antwoord voor jezelf gevonden, kan je bewuste keuzes maken en zo jouw leven weer op een gelukkiger spoor brengen.

Relatietherapie / gezinstherapie

De man/ vrouw waar je zo verliefd op was, herken je nu niet meer. Jullie groeien steeds meer uit elkaar. Zijn hobby is veel belangrijker dan samen zijn met jou en de kinderen. Sinds de kinderen er zijn heeft zij geen aandacht meer voor jou en nog minder zin in seks... Je voelt een coalitie tussen je partner en de kinderen en je hebt gevoel dat je er niet meer bij hoort. Jullie kunnen niet meer met elkaar praten… Jullie liggen in de knoop met elkaar...
En toch willen jullie de relatie nog een kans geven...
Dan is relatie- en/of gezinstherapie aangewezen.

Relatietherapie en gezinstherapie zijn twee vormen van psychotherapie waar systeemdenken centraal staat. Men gaat na hoe een bepaald gedrag invloed heeft op het hele systeem waar je steeds deel van uitmaakt: het gezin, de partnerrelatie, familie, werk en vriendenkring.

Bij relatie-gezinstherapie is het aangewezen dat partners of gezinsleden samen naar de gesprekken komen. Tevens wordt er niet enkel aandacht besteed aan de noden en behoeften van de individuele personen, maar ook aan de invloed hiervan op het hele systeem. Daarnaast wordt ook de dynamiek tussen de verschillende personen bekeken: Hoe gaat men met elkaar om? Welke machtsdynamieken vinden we in de relatie terug? hoe wordt er gecommuniceerd, wordt er nog wel gecommuniceerd? Hoe worden conflicten opgelost ?

Het is dus heel belangrijk dat wanneer een koppel of gezin in therapie gaat, dat ze samen aan het werk gaan. Dat ze durven en kunnen verwoorden wat zij storend en of problematisch vinden en dat ze samen naar oplossingen willen werken.

Hiervoor is uiteraard van de verschillende partijen vooreerst veel luisterbereidheid nodig. Men moet bereid zijn te luisteren naar de noden van de ander, maar anderzijds moet men ook leren op te komen voor eigen noden en verlangens en niet even belangrijk men moet ook eigen tekortkomingen willen onder ogen zien.

Vanuit deze bevindingen kan je als koppel en gezin rekening houden met elkaars verlangens en behoeften en samen zoeken naar een “harmonieuze” samenleven waar alle partijen zich beter bij voelen.

Maar misschien komen jullie er niet uit en mocht er uit deze gespreksrondes blijken dat er geen toekomst meer is voor jullie relatie, dan kunnen jullie overgaan tot een echtscheidingsbemiddeling.

Ouderschapstherapie ?

Samen gaan

Jullie wonen apart of gaan apart wonen . De partnerbreuk brengt heel wat emoties teweeg die er voor zorgen dat de communicatie tussen elkaar bijna tot totaal onmogelijk is. Soms worden er over en weer beschuldigingen geuit waardoor een ouder gaat twijfelen aan zichzelf als ouder... Als ouderschapstherapeut kan ik met u kijken naar wat er rondom u gebeurt en u helpen om u te focussen op uw kind in plaats van op de andere ouder. We gaan samen op zoek naar datgene wat u als ouder kan doen om uw kind te ondersteunen.

Ouderschapstherapie kan u alleen of samen met de andere ouder volgen. Wil u samen met de andere ouder afspraken maken omtrent de gezags-, verblijfs- of kostenregeling van jullie kinderen. Dan kan dit via ouderschapsbemiddeling.

Duur van de gesprekken.

De duur van de gesprekken ligt volledig in jou/jullie handen. Deze verschilt van client tot client en is onder meer afhankelijk van de aard van de problemen, van jou eigen wensen en mogelijkheden. Het doel van de gesprekken is namelijk de problemen zo te ontknopen zodat jullie zelfstandig weer verder kunnen.