Ouderschapsbemiddeling

Bij een ouderschapsbemiddeling hebben we het enkel over de kinderen. Hier wordt een regeling uitgewerkt rond thema’s zoals: wie neemt de belangrijke beslissingen, waar verblijven de kinderen, hoe worden de kosten verdeeld... ? Ook hier verkleint een goed uitgewerkte en overdachte overeenkomst de kans op conflicten na een scheiding. Samen wordt bekeken of het al dan niet wenselijk om de kinderen hierbij te betrekken. Een bemiddelaar waakt trouwens steeds over het belang van de kinderen.

Ook na een scheiding kunnen de omstandigheden veranderen waardoor de afspraken m.b.t. de kinderen - die gemaakt werden op het moment van de scheiding - niet meer toepasbaar zijn. Ook kunnen er tussen de ouders na een scheiding meningsverschillen zijn m.b.t. de kinderen inzake bv. de schoolkeuze, de verblijfsregeling, ... .

Wie ben ik

Ook hier kan je als ouder deze problemen via ouderschapsbemiddeling zelf proberen op te oplossen. Bij deze vorm van bemiddeling wordt er aandacht besteed aan het feit dat partners ex-partners kunnen worden, maar ouders kunnen geen ex-ouders worden. Men blijft als ouders samen verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Ook hier is het belangrijk dat er op een constructieve manier met elkaar als ouders in dialoog wordt gegaan. Zodoende kunnen er nieuwe, aangepaste afspraken gemaakt worden die beide ouders en hun kinderen niet alleen aanvaarden, maar ook ondersteunen en uitvoeren. Ook hier kan gekeken worden of het al dan niet wenselijk is om de kinderen erbij te betrekken.