Waarom kiezen voor bemiddeling?

Er is een sterk toegenomen belangstelling voor bemiddeling als alternatief voor gerechtelijke afhandeling van geschillen in de hele Westerse wereld. Dit gebeurt niet alleen omdat de gerechtelijke instanties overbelast zijn, maar ook omdat het gerechtelijk instrumentarium vaak geen rekening kan houden met alle aspecten van conflictsituaties. Het is bovendien niet aangepast aan alle doelgroepen van onze maatschappij.

Waarom verschilt de aanpak van bemiddeling grondig van die van een doorsnee rechtbank?

  • Bemiddeling bevordert de directe communicatie.
  • Bemiddeling voorkomt escalatie van het conflict.
  • Verlangens, behoeften, bezorgdheden van alle betrokkenen komen aan bod.
  • De cliënt(en) komen bij bemiddeling zelf tot een oplossing, de beslissing wordt niet opgelegd. De partijen komen tot een consensus (win-win oplossing) en leven deze bijgevolg beter na.
  • Deze vorm van communicatie opent mogelijkheden om toekomstige conflicten aan te pakken.
  • Tenslotte is bemiddeling goedkoper, sneller en efficienter dan een gerechtelijke procedure.

Wat is bemiddeling

Wie ik ben, hoe ik ben

Bemiddeling is een eenvoudige en vaak efficiënte manier om zelf conflicten op te lossen met behulp van een bemiddelaar. Bemiddelen creëert een ruimte voor gevoelens, ruimte waarbinnen elke partij kans krijgt om aan bod te komen, ruimte krijgt om te praten en beluisterd te worden. Via dit proces kunnen mensen tot afspraken komen; waarin elk zich kan terugvinden. Het verhoogt aanzienlijk de kansen om te bouwen aan een nieuwe toekomst die leefbaar is voor jezelf en voor de kinderen.

Bemiddeling gebeurt op vrijwillige basis en kan dus niet doorgaan als één van de partijen ertoe gedwongen wordt. Daarnaast is alles wat binnen de bemiddeling uitgewisseld wordt strikt vertrouwelijk. Dit betekent dat niets kan gebruikt worden buiten de context van de bemiddeling, ook als het later tot een rechtzaak zou komen.

Wat doet de bemiddelaar?

You never walk alone

De bemiddelaar is een onpartijdige en neutrale persoon die de dialoog tussen de partijen (terug) op gang probeert te brengen. Hij/zij helpt jou te verwoorden wat jou zo moeilijk maakt. Daarnaast stelt hij/zich ook meerzijdig partijdig op; wat betekent dat hij/zij garandeert dat ieders wensen en behoeften op een gelijke basis aan bod komen. De bemiddelaar zal jullie ook waar nodig en gewenst de juiste informatie geven om je te helpen de juiste keuzes te maken. Maar de keuzes en beslissingen die jullie maken en nemen worden door jullie bepaald;

Wat verwacht een bemiddelaar van jou?

Eerst en vooral moet je vrijwillig in de bemiddeling stappen. Iets wat opgedrongen wordt, zal nooit lukken. Daarnaast moet je bereid zijn om naar elkaar te luisteren, met elkaar rekening te houden, te willen praten met elkaar en de intentie hebben om samen tot een oplossing te komen.

Informatie rond echtscheiding.

Wanneer je denkt aan scheiden is het interessant om te weten welke mogelijkheden er zijn, welke keuzes men kan maken. Afhankelijk van de vraag worden alle mogelijkheden met de voor- en nadelen en de mogelijke implicaties ervan overlopen. Er wordt samen gekeken wat best past in jou situatie, waar jullie je best bij voelen. Afhankelijk van je keuze wordt er bekeken waar je best terecht kan.